×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

ÇİFT ANADAL VE YANDAL PROGRAMLARI

Lisans öğrencilerinden gerekli koşulları sağlayanlar, ana dal bölümlerinin yanı sıra bir başka bölümde çift anadal veya yan dal programı izleyebilirler.

Her yarıyıl için çift anadal – yan dal kontenjanları, başvuru tarihleri ve bölümler tarafından belirlenen özel koşullar, Akademik Takvim’de belirtilen başvuru tarihlerinden en az 15 gün öncesinde, web sayfamızda ilan edilir.

Çift Anadal – yan dal programlarına başvuru şartları ve açıklamalar aşağıda belirtildiği gibidir:

 • Öğrenci aynı anda en fazla üç çift anadal ve/veya yan dal programına tercih sıralaması yaparak başvuru yapabilir. Tercih sırasına göre kaydı yapılan öğrenci alt tercihlerdeki kayıt hakkını kaybeder.
 • Çift Anadal programına başvurular en erken 3. en geç 5. dönemin başında, yan dal programına başvurular en erken 3. en geç 6. dönemin başında yapılabilir.
 • Öğrencilerin çift anadal programına başvuruda bulunabilmesi için;
  • Başvurduğu döneme kadar ana dal lisans programındaki aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması,
  • Genel Not Ortalamasının (CGPA) 100 üzerinden en az 70 (4 üzerinden en az 2.50) olması,
  • Ana dal lisans Programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20’de bulunması,
  • Başvuru anında ana dal diploma programındaki genel not ortalaması en az 100 üzerinden 70 olan ancak ana dal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20’sinde yer almayan öğrencilerden çift anadal yapılacak programın ilgili yıldaki taban puanından az olmamak üzere puana sahip olması, gerekmektedir.
 • Çif Anadal başvurularında YÖK tarafından belirlenip kılavuzlarda ilan edilen YKS başarı sıralaması baraj değerleri esas alınır. Başarı sıralaması baraj değeri olan bölümlere DGS ile yerleşen öğrenciler başvuru yapamaz.
 • Öğrencilerin yan dal programına başvuruda bulunabilmesi için başvurduğu döneme kadar ana dal lisans programında aldığı tüm kredili dersleri başarıyla tamamlamış olması ve Genel Not Ortalamasının (CGPA) 100 üzerinden en az 65 (4 üzerinden en az 2.25) olması gerekmektedir.
 • Başvurduğu yarıyıla kadar çift anadal ve/veya yan dal programından kendi isteği ile veya herhangi bir nedenle daha önceden ilişiği kesilen öğrenciler başvuru yapamaz. Bir yan dal programına kayıtlı öğrenci başka bir yan dal programına başvuru yapamaz. Aynı şekilde bir çift anadal programına kayıtlı öğrenci başka bir çift anadal programına başvuru yapamaz.
 • Öğrenci aynı anda birden fazla çift anadal veya yan dal programına kayıt yaptıramaz. Ancak, aynı anda bir çift anadal ile bir yan dal programına kayıt yaptırabilir.

Ayrıntılı bilgi için: http://kutuphane.cankaya.edu.tr/yonergeler/

 

Bölüm Özel Koşulları İçin Tıklayınız.