×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM
  1. İngilizce hazırlık eğitimi ücreti 1.800$’dır. İngilizce hazırlık eğitimi esnasında öğrencinin istemesi ve Anabilim Dalı Başkanlığının uygun görmesi durumunda yüksek lisans programında bir veya iki ders, ücreti mukabilinde alınabilir.
  2. Yaz öğretiminde dersler açıldığı takdirde ders ücretini ödemek şartıyla en fazla iki ders alınabilir. Yaz öğretimi lisansüstü mezuniyete esas bir eğitim-öğretim dönemi olarak dikkate alınmaz.
  3. En fazla iki dönem kayıt dondurma işlemi yapılabilir. Kayıt dondurma için yüksek lisans öğrencilerinin ödeyeceği ücret, dönem kayıt ücretinin iki katıdır. Doktora öğrencileri için kayıt dondurma ücreti farklıdır.
  4.  Ekle-sil tarihinden sonra programlardan kendi istekleriyle ayrılan öğrencilere hiçbir şekilde ücret iadesi yapılmaz.
  5. Dönem kayıt ücreti ve başvuru ücreti hiç bir koşulda iade edilmez.
  6. Eğitim-öğretim ücretleri Vakıfbank Meşrutiyet Şubesi’ndeki ilgili hesaba Türk Lirası olarak yatırılır. Hesaba Dolar olarak yatırılan ücretler kabul edilmez. Ücretlerin TL karşılığı için her dönem başında idare tarafından açıklanan/ilan edilen kur geçerlidir ve bir sonraki dönem açıklanana kadar bu kur üzerinden aksi ilan edilmedikçe işlem yapılır.
  7. Öğrencilerin tez savunmalarında dikkate alınan en son tarih derslerin başladığı Pazartesi gününden önceki Cuma günüdür. Dönem başladıktan sonra jüriye girecek öğrencilerin döneme kayıt yaptırmaları ve ücret ödemeleri zorunludur. Jürinin tekrar toplanarak tezin yeniden savunulması bir sonraki döneme sarkması durumunda bir sonraki döneme kayıt yaptırılması gerekmektedir. İlk dönem ücreti, ikinci dönemin başladığı tarihe kadar jüriye girildiği ve başarılı olunduğu takdirde geçerlidir (Eylül – Şubat). İkinci dönem ücreti, bir sonraki akademik yılın ilk döneminin başladığı tarihe kadar jüriye girildiği ve başarılı olunduğu takdirde geçerlidir (Şubat – Eylül).
  8. Askerlik erteleme işlemi yapılacak öğrenciler için ilk iki dönem kayıt dondurma işlemi yapılmaz. İlk iki dönemde en az ikişer derse kayıt yaptırmaları zorunludur.
  9. Ödeme ihtilaflarında Enstitü Kurulunun vereceği karara öğrencilerin uyması zorunludur.