Üniversitemizde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46.maddesine göre kısmi zamanlı olarak geçici işlerde çalıştırılabilecek öğrencilerin sayılarının belirlenmesi, öğrencilerin seçimi, işe başlatılması, haftalık çalışma süreleri ile diğer hususları belirlemek ve öğrencilerimize ders saatleri dışındaki boş zamanlarında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda kişiliklerinin ve becerilerinin gelişmesine katkı sağlayarak çalışma disiplini edinmiş üretken bireyler olarak yetişmelerine olanak sunmaktır.