Uluslararası Bakalorya (IB) Diploma Notu İndirimi

2014-2015 öğretim yılından itibaren orta öğretimlerini IB programlarından mezun olarak tamamlayan ve Üniversitemiz ön lisans ve/veya lisans programına kayıt yaptıran öğrenciye (İngilizce Hazırlık Sınıfı dahil), Uluslararası Bakalorya (IB) programları başarısına göre öğrenim ücretinde aşağıda belirtilen oranlarda indirim uygulanır.

IB Diploma Notu İndirim Oranı:

– 40 ve Üstü %50

– 33 – 39 arası %25

Akademik Başarı İndirimi

(1) Çankaya Üniversitesi’nde burssuz veya kısmi burslu öğrenim gören öğrencilerin yıl sonu genel not ortalaması esas alınarak yapılan bir değerlendirmede başarılı bulunmaları halinde öğrenim ücretinden yapılan karşılıksız indirime Akademik Başarı İndirimi denir. Bu indirim için değerlendirme her akademik yılın başında ve öğrenci kayıtlarından uygun bir süre önce yapılarak, başlayacak olan yeni akademik yıl için uygulanır. Bu indirimin uygulanmasında şu hususlar göz önünde bulundurulur:

a) Akademik Başarı indirimi Üniversitemizin, İngilizce Hazırlık Sınıfı, Lisansüstü Programları ve Fakültelerin/Yüksekokulların birinci sınıfları dışında, aynı Akademik yıl içerisinde Güz ve Bahar dönemlerinde kayıtlı tam zamanlı öğrencileri kapsar.

b) Tam zamanlı olmayan öğrencilerin Yaz okulu programları, bütünleme sınavları, sınav hakkı, not yükseltme, telafi ve tamamlama sınavlarına girenler ile artık yıl öğrencileri bu indirimden yararlanamazlar.

c) Akademik Başarı İndirimi alacak öğrencileri tespit ederken genel not ortalaması hesabında ilgili programın müfredatında yer alan zorunlu, ortak zorunlu, bölüm içi/bölüm dışı seçmeli derslerin tamamı ve ilgili bölümün belirlediği serbest seçmeli ders sayısı dikkate alınır. Serbest seçmeli ders sayısının belirlenenden fazla olması durumunda ise ders sayısına bağlı kalınarak öğrencinin en yüksek not aldığı ders/dersler dikkate alınır.

d) İndirim, her Akademik yılın başında, “c” bendindeki koşulları sağlayan kayıtlı tam zamanlı öğrencilerin yaz öğretimi ve bütünleme sınavları dahil yıl sonu genel not ortalamasına bakılarak verilir.

e) Bu indirime aday olan öğrenci, uyarı ve kınama dışında herhangi bir disiplin cezası almamış olmalıdır.

f) Üniversitemize yatay/dikey geçiş yapan öğrencilere, yatay/dikey geçiş yapmadan önce öğrenim gördükleri üniversitedeki başarıları dikkate alınarak, genel not ortalamalarına göre, üniversitemizde eğitim-öğretime başladıkları yıl Akademik Başarı İndirimi verilir. Bu öğrenciler, daha sonraki yıllarda “c” ve “d” bendindeki koşulları sağlamaları halinde genel not ortalamalarına göre bu indirimden tekrar yararlanabilirler.

Genel not ortalaması dilimleri ve Akademik Başarı İndirimi oran tablosu:

Üniversitemiz                                     Genel Not Ort. Dilimleri                               İndirim Oranı
Hukuk Fakültesi 
                                             77  –  88                                                     %20
100 üzerinden                                                      89  – 100                                                   %50

Üniversitemiz                                     Genel Not Ort. Dilimleri                                İndirim Oranı
Hukuk Fakültesi  
                                          3,00 – 3,49                                                    %20
4,00  üzerinden                                                  3,50 – 4,00                                                  %50

Diğer Bölümler                                   Genel Not Ort. Dilimleri                                İndirim Oranı
4,00  üzerinden                                               3,00 – 3,49                                                      %20
4,00  üzerinden                                               3,50 – 4,00                                                      %50

(2) Akademik Başarı İndiriminden yararlandırılacak öğrencilere uygulanacak indirim oranları ve bu oranların yansıtılacağı genel not ortalaması dilimleri Mütevelli Heyet tarafından kararlaştırılır ve kayıtlar öncesinde duyurulur. Başlayacak Akademik yıl için Mütevelli Heyeti tarafından yeni bir karar alınmadığı takdirde bir önceki yılın Mütevelli Heyet kararı uygulanmaya devam edilir.

(3) Öğrenci İşleri her Akademik yılın başında kayıtlardan uygun bir süre önce genel not ortalaması dilimleri itibari ile Akademik Başarı İndiriminden yararlanacak öğrencileri duyurur.

Sporda Başarı İndirimi

Üniversitemiz programlarına yerleşen öğrencilerden, faaliyetlerimiz dahilindeki spor branşlarında üstün başarılı olduklarını belgeleyenlerle, üstün başarı gösterebilecekleri ümidi verenler arasından kulüp ve üniversite takımlarımızda oynamaya hak kazanan öğrencilere tanınan bir indirimdir.

Sporda başarı indirimi, sadece indirim oranı kadar öğrenim ücretini kapsar. Karşılıksız olan bu indirim, İngilizce Hazırlık Programında geçirilebilecek süre dahil, öğrenci Çankaya Üniversitesi’ndeki öğrenimine ve derslere devam ettiği sürece verilir.

Çankaya Üniversitesi Mezun İndirimi

Önceki yıllarda Üniversitemizin ön lisans, lisans veya yüksek lisans programlarından mezun olup, yeniden Üniversitemiz programlarına yerleşen öğrencilere, yatıracağı öğrenim ücreti üzerinden %30 oranında mezun indirimi uygulanır.

Bu indirim öğrenci öğrenim gördüğü sürece geçerlidir.

Kardeş İndirimi

Üniversitemizde birden fazla kardeşin öğrenim görmesi halinde her bir kardeşe, yatıracağı öğrenim ücreti üzerinden %10 oranında indirim uygulanır.

Bu indirim öğrenci öğrenim gördüğü sürece geçerlidir.

Öğrencilerin kardeş indiriminden yararlanabilmeleri için eş zamanlı okuma şartı yoktur. Ancak kardeşlerden birinin mezuniyet dışında herhangi bir nedenle ayrılması durumunda bu indirim uygulanmaz.

Arı Okulları İndirimi

Arı Okullarından mezun olup 2003-2004 öğretim yılından itibaren üniversitemize yerleştirilip kayıt yaptıran öğrencilerin ödeyecekleri öğretim ücretlerinden %25 oranında Arı Okulları indirimi uygulanır.

Çankaya Üniversitesi Personel Çocuğu İndirimi

Çankaya Üniversitesi’nde tam zamanlı çalışan akademik ve idari personelin bakmakla yükümlü olduğu çocuklarına, Çankaya Üniversitesi’nin herhangi bir programında kayıtlı olmaları halinde (İngilizce Hazırlık Sınıfı dahil), öğrenim ücretinden %50 oranında indirim uygulanır.

Birden fazla burs ve indirim almaya hak kazanan öğrencilerimize yapılacak olan burs/indirim oranları sıralı olarak uygulanır.